Het digitale luik van het KIDS onderzoeksproject

Intro

onderzoek - boek - digitaal
STEDELIJK BURGERSCHAP VAN KINDEREN EN TIENERS VERSTERKEN VIA PLANNING VAN DE STEDELIJKE RUIMTE

KIDS-GIDS?
De KIDS-gids bestaat uit het KIDS boek en deze website. In het boek vertalen we de idee van kindvriendelijkheid vanuit een sociaal-ruimtelijk-pedagogisch kader naar vijf ambities voor een kindvriendelijke stad. Vanuit die ambities geven we aan op welke manier planning en ontwerp kan bijdragen aan een kindvriendelijke stad en schuiven we het KIDS-model naar voor dat vanuit verschillende strategieën van stedelijke planning kan ingezet worden om samen met kinderen en tieners na te denken over de toekomst van de stad. De KIDS-gids pleit daarbij voor een stedelijke planning met kinderen en tieners in plaats van voor kinderen en tieners. In deel II van het boek laten we aan de hand van 4 cases en 9 tools zien hoe dit model in de concrete praktijk kan worden ingezet. Deze website heeft in de eerste plaats de bedoeling om concreet materiaal aan te reiken voor wie verder met deze tools aan de slag wil. We reiken daartoe een breed palet van inspiratiefiches aan met concrete werkvormen om zelf aan de slag te gaan en bundelen op deze website ook extra achtergrondmateriaal om je verder te verdiepen.

KIDS?
KIDS is een multidisciplinair onderzoeksproject van de vakgroep sociaal werk en vakgroep architectonisch ontwerp van Hogeschool Gent. Het onderzoeksproject is uitgeschreven tegen de achtergrond van het toenemend aantal Vlaamse steden met kindvriendelijke ambities, in het bijzonder de ambitie van Stad Gent om zich in de legislatuur van 2013-2018 te oriënteren als een kind- en jeugdvriendelijke stad. Het KIDS – onderzoek combineerde kaders uit de sociale, pedagogische en ruimtelijke wetenschappen om het stedelijk burgerschap van kinderen en tieners te bestuderen en te versterken in het kader van planning en ontwerp van stedelijke ruimte.

Ambities voor de kindvriendelijke stad nastreven in het kader van planning en ontwerp

Door in het plannings- en ontwerpproces bewuste keuzes te maken, die de 5 ambities nastreven, kunnen we de positie van kinderen en tieners in de stad bespreekbaar maken en versterken.
Stedelijke medeburgers
Stedelijke medeburgers
Een stad die alle kinderen en tieners erkent als stedelijke burgers
In een kindvriendelijke stad zijn kinderen niet enkel te beschermen burgers-in-ontwikkeling. Ze maken ook hier en nu deel uit van de stad en geven hier ook mee vorm aan via hun alledaagse aanwezigheid in de stedelijke ruimte.
gelijke ontplooiingskansen
gelijke ontplooiingskansen
Een stad die gelijke ontplooiingskansen creëert voor kinderen en tieners
In een kindvriendelijke stad eigenen diverse groepen kinderen zich plekken in de stedelijke ruimte toe. Ze voelen zich er thuis. Ze zijn daarenboven betrokken op de toekomstige vormgeving van de stad.
leefwereld
leefwereld
Een stad die de leefwereld van kinderen en tieners verbindt met de rest van de stad
Een kindvriendelijke stad verbindt de leefsituatie en belangen van kinderen met de rest van de stad.
collectief leerproces
collectief leerproces
Een stad die kindvriendelijkheid benadert als een collectief leerproces
Een kindvriendelijke stad brengt kindvriendelijkheid tot stand via een gedeeld en open leerproces tussen diverse lokale actoren en in afstemming met de lokale context.
medeonderzoekers
medeonderzoekers
Een stad die kinderen en tieners betrekt als medeonderzoekers
In een kindvriendelijke stad bepalen niet enkel volwassenen wat goed is voor kinderen, maar onderzoeken kinderen en tieners zelf mee de stad en wat goed is voor de stad.

KIDS-MODEL

Zelf aan de slag!
Verschillende planningscontexten

Planning en ontwerp gebeurt op erg verschillende schalen. Participatie- en leerprocessen krijgen dan ook anders vorm naargelang de context

vijf fases

Een plannings- en ontwerpproces is een cyclisch leerproces waarin kinderen en tieners in alle fasen en beslissingsmomenten kunnen betrokken worden. We werkten een stapsgewijze en flexibele methodologie uit voor kindvriendelijke planning en ontwerp van stedelijke ruimtes

Inspiratiefiches

Vanuit verschillende contexten voor planning en ontwerp en de verschillende fasen in een ontwerpproces ontwikkelden we werkvormen en tools om het stedelijk burgerschap van kinderen te versterken

achtergrond & literatuur

achtergrondliteratuur en naslag
achtergrondmateriaal & publicaties
ACHTERGRONDMATERIAAL & PUBLICATIES

Op deze pagina wordt een overzicht geboden van video’s, diverse publicaties en achtergrondmateriaal die vanuit het project ontstaan zijn, of waartoe we hebben bijgedragen.

GA NAAR PAGINA
Lerend netwerk
LEREND NETWERK

Alle info over het opgezette ‘lerend netwerk’

GA NAAR PAGINA
onderzoeksgegevens
ONDERZOEKSGEGEVENS

Hier vind je informatie m.b.t. het onderzoeksproject. Het geeft een overzicht van de onderzoeksploeg, finaciering, looptijd en projectpartners.

GA NAAR PAGINA

Nieuws

Onze meest recente berichten

Contact

Stuur ons een bericht!