In deze workshop worden aangename en minder aangename plaatsen in de buurt gefotografeerd.
Zicht krijgen op aangename en onaangename plaatsen in de buurt en deze zichtbaar maken.


stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken


casus Lokeren, casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

geen

vanaf deze leeftijd

5 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

op het terrein, op straat, in de buurt

benodigde materialen

– 1 fototoestel (of smartphone, tablet) per deelnemer (of per duo)

– 1 laptop waarop de foto’s kunnen ingeladen worden

werkwijze

1. Verdeel jullie in groepjes van twee of drie personen. Elk groepje moet over een fototoestel of smartphone beschikken.
2. We starten deze activiteit buiten en verzamelen om (zelf te bepalen) uur om de resultaten te bespreken. Het is de bedoeling dat jullie tijdens jullie wandeling in de buurt plaatsen fotograferen die jullie aangenaam vinden en plaatsen die jullie minder aangenaam vinden. Overleg na het nemen van de foto waarom iemand deze plaats aangenaam of onaangenaam vindt.
Voordat jullie terug komen, moet elk groepslid één foto gekozen hebben van een ‘aangename’ en één foto van een ‘onaangename’ plaats. Bezorg deze foto’s aan de begeleider(s) van de activiteit.
3. (Als alle deelnemers terug samen zijn.)
– Toon alle foto’s van ‘aangename’ plaatsen en alle foto’s van ‘onaangename’ plaatsen in de buurt.
– Welke plaatsen in de buurt fotografeerden en kozen jullie? Waarom deden jullie dit en wat vertelden jullie hierover aan elkaar?
– Zien jullie gelijkenissen of verschillen in jullie fotokeuze?
– Zijn er verder nog zaken opgevallen over de straat?

tips voor de begeleider(s)

Als begeleider start je met een basisopdracht en laat je de deelnemers zelf op pad gaan met hun fototoestel. Je spreekt een tijdstip af waarop iedereen terug komt om in een groepsdialoog de resultaten te bespreken.
Loop gedurende de activiteit rond in de straat. Neem zelf ook notities.

Richtvragen nagesprek:
1. Wat vonden jullie van deze activiteit?
2. Wie heeft er door de andere foto’s en verhalen nieuwe plaatsen in de buurt leren kennen?
3. Wie heeft er plaatsen in de buurt op een andere manier leren kennen?

beeld- en werkmateriaal