Door een citytrip te organiseren, ontdekken en delen deelnemers op een speelse manier betekenissen en verhalen over de buurt, waardoor ze bij het begin van een planningsproces een brede verkenning van de wijk krijgen, en hun eigen kijk kunnen delen met andere actoren in de stad.
- De wijk beter leren kennen en waarderen
- Verhalen uitwisselen over de wijk
- Te weten komen wat anderen belangrijk of typerend vinden voor de wijk
- Je kennis over en je beleving van de wijk met anderen delen


stadsvernieuwing, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

weinig

vanaf deze leeftijd

8 j.

gemiddelde duur

lang (>60minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op een pleintje, in de buurt

benodigde materialen

 • Een beschutte plek om te brainstormen en knutselen
 • een Belevingskaart  (zie tool Belevingskaart in gids) of een andere eenvoudige grote plattegrond van de buurt
 • Rolletje dun touw
 • Algemeen knutselmateriaal: lijm, scharen, tandenstokers, …
 • 10 ‘markers’ die over het touw kunnen schuiven (kan gemaakt worden uit stevig papier, met twee kleine gleufjes waar touw door glijdt)
 • Eventueel een fototoestel om het resultaat vast te leggen

werkwijze

 • STAP 1:
  Verdeel een grote groep eventueel in kleinere groepen en geef hen hulpmiddelen (kaart, touwtje, markers) om een citytrip te ontwerpen.
 • STAP 2:
  Geef hen volgende opdracht:
  Stel: er komen 10 kinderen uit een ver land op bezoek. Jullie moeten een rondleiding van een uurtje met maximum 10 stopplaatsen organiseren, waardoor ze de wijk beter leren kennen.

  • Leg het touwtje op de kaart hoe jullie de rondleiding zouden doen. Je kan tandenstokers, lijm, enz. gebruiken om dit te bevestigen.
  • Verschuif de ‘stopplaatsen’ naar de juiste locatie.
  • Neem een foto van jullie route
  • Wat zouden jullie op welke stopplaats doen of vertellen?
 • STAP 3:
  Je kan in deze activiteit ook variëren door de deelnemers op voorhand thema’s te laten benoemen die zij belangrijk vinden voor (de toekomst van) hun buurt en/of zelf thema’s aan te reiken vanuit een bestaand transitienetwerk. Deelnemers ontwikkelen dan een thematische citytrip, maar nog steeds met voor hen betekenisvolle plaatsen in de buurt.

tips voor de begeleider(s)

 • Je kan de rondleiding ook eens in het echt doen. Voor een ander deel vd groep, een andere klas, voor ouders, stadsactoren, planners, … ?

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2