Op een speelse manier leren deelnemers nieuwe plaatsen in de wijk kennen of nieuwe betekenissen van gekende plaatsen, waardoor ze bij het begin van een planningsproces een brede verkenning van de wijk krijgen
Deelnemers stellen aan elkaar en anderen hun alledaagse woonomgeving voor en wisselen kwaliteiten en knelpunten over hun woonomgeving uit.


stadsvernieuwing, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

weinig

vanaf deze leeftijd

8 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • Projector
 • PC
 • Digitale versie van een belevingskaart  (zie tool Belevingskaart in gids) of een andere digitale eenvoudige plattegrond van de buurt
 • Groot papier ((bijvoorbeeld witte  papieren tafelrol)
 • Stevig papier  (A4)
 • Scharen
 • Fototoestel
 • Printer

werkwijze

 • STAP 1:
  Hang het groot papier op een vlakke muur, en projecteer hierop de belevingskaart.
 • STAP 2:
  Laat de deelnemers de belangrijkste herkenningspunten overtekenen op papier en vraag hen hun woning op de kaart te lokaliseren en ze aan te duiden met een stip.
 • STAP 3:
  Teken tekstballonnen op het stevig A4 papier en knip ze uit. Laat elke deelnemer een tekstballon invullen met “ik ben … , ik woon in…, en mijn straat / buurt / wijk is …”
 • STAP 4:
  Neem een leuke foto van elke deelnemer met de tekstballon. Print de foto’s uit en voeg ze toe aan de kaart op het groot papier (verbind ze met een lijn aan de woonplaats van de deelnemer)

tips voor de begeleider(s)

 • Je kan deelnemers ook elk om beurt een stukje laten overtekenen, en laten vertellen waarom dat stukje zeker op papier moet komen.
 • Laat de kaart hangen in je lokaal. Voeg er later nog meer aan toe. Laat ze leven.
 • Maak de kaart ook zichtbaar buiten de eigen groep, als een manier om de dialoog met andere stadsactoren op te starten.
 • Ga in dialoog over wat de kaart toont: wie woont ver / dicht bij elkaar? Wie beleeft zijn buurt / straat helemaal anders? Wie zou er liever ergens anders wonen? Waar dan?

beeld- en werkmateriaal