In deze workshop kan je de buurt op een speelse manier bekijken en onderzoeken, nl. met 2 pingpong balletjes. De activiteit vindt afwisselend binnen en buiten plaats.
Op een speelse manier nieuwe details ontdekken in stedelijke ruimtes.


stadsvernieuwing, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken


casus Lokeren, casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

weinig

vanaf deze leeftijd

7 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op het terrein, op straat, in de buurt

benodigde materialen

  • 2 pingpongballetjes per groepje (2 à 3 personen)
  • Een aantal zwarte stiften
  • 2 stukjes multifix (bvb. Pritt Poster Buddies)
  • Fototoestel (of smartphone, tablet) per groepje

werkwijze

1. Vorm groepjes van twee of drie personen. Neem per groepje 2 ping-pong balletjes en teken hierop ogen. Neem ook twee stukjes multi-fix en zorg dat elk groepje over een fototoestel beschikt.
2. Straks gaan jullie de buurt in en mogen jullie op zoek gaan naar objecten of plaatsen die volgens jullie een gezicht nodig hebben of verdienen. Plak de ogen met de multi-fix op het object en neem hiervan een foto. Vraag gerust eens de mening van toevallige voorbijgangers. Herhaal dit een paar keer op verschillende plaatsen of met verschillende objecten in de buurt.
We verzamelen om (zelf te bepalen) uur om de resultaten te bespreken
3. (Als alle deelnemers terug samen zijn.)
– Kies per groepje jullie beste foto.
– Presenteer jullie foto aan de rest van de groep en vertel erbij waarom jullie deze foto namen. Waarom vinden jullie dat deze plek of dit object ogen verdient?
– Zien jullie gelijkenissen of verschillen in jullie fotokeuze?
– Zijn er verder nog zaken opgevallen over de buurt?

tips voor de begeleider(s)

Zorg voor voldoende ping-pong-balletjes en multi-fix. Vraag vooraf aan de deelnemers om een fototoestel of smartphone mee te brengen.
Als begeleider start je met een basisopdracht en laat je de deelnemers in kleine groepjes op pad gaan met twee ping-pongballetjes en een fototoestel. Je spreekt een tijdstip af waarop iedereen terug komt om in een groepsdialoog de resultaten te bespreken.
Loop gedurende de activiteit rond in de buurt. Neem zelf ook notities.

Richtvragen nagesprek
1. Wat vonden jullie van deze activiteit?
2. Erken je dingen die anderen over hun foto vertelden? Of ben je het met bepaalde dingen niet eens?
3. Wie heeft er door de andere foto’s en verhalen nieuwe plaatsen in de buurt leren kennen?
4. Wie heeft er plaatsen in de buurt op een andere manier leren kennen?

beeld- en werkmateriaal