Deelnemers duiden aan de hand van stickers en/of tekenen met potlood hun woonplaats, bekende plaatsen, (on)aantrekkelijke plaatsen, alledaagse routes enzovoort aan op een plattegrond of orthokaart.
Op basis van satellietfoto's, orthokaarten, of andere duidelijke plattegronden situeren deelnemers ruimtelijk hun alledaags gebruik van en betekenisgeving aan (plekken in) de buurt of straat. De kaart dient eveneens om in dialoog te gaan over verschillende perspectieven op de buurt of de straat, en de ervaren kwaliteiten en tekorten hierin.


stadsvernieuwing, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken, uitwisselen en ordenen


casus Dampoort, casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

veel

vanaf deze leeftijd

7 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • Overzichtskaart, satellietfoto of orthokaart van de buurt of straat (formaat: A2), kleven op een grote witte achtergrond
 • Gekleurde stiften, unieke kleur per deelnemer
 • Stickerpapier waarop je diverse symbolen print (zoals een huis, een ideelamp, een ster, …) die deelnemers op de kaart kunnen kleven
 • Eventueel een fototoestel en dictafoon om het resultaat vast te leggen en de gesprekken achteraf nog eens te kunnen beluisteren

werkwijze

Startpunt voor deze workshop is een kaart van de buurt of straat. Iedere deelnemer krijgt bij de aanvang een stift in een unieke kleur en stickers in de bijhorende kleur.
Als begeleider gids je de deelnemers met richtvragen doorheen de workshop. Je stelt elke vraag apart en laat daarna tijd voor groepsdialoog. Laat de deelnemers zoveel mogelijk van de informatie die ze vertellen, op de kaart aanduiden.

 1. 1. Herkennen jullie deze kaart? Welk gebied staat er volgens jullie op deze kaart?
  2. Jullie mogen alle zaken die jullie kennen op de kaart aanduiden met een cirkel. Je kan daarna een pijl trekken naar de zijkant van de kaart en erbij schrijven welke plaats dit juist is.
  3. Plaatsen waar jullie vaak komen mag je aanduiden met een dubbele cirkel.
  4. Ieder van jullie heeft een sticker met daarop een huis. Kleef deze op de plaats waar je woont.
  5. Teken de routes die je vaak neemt met een stippellijn op de kaart.
  6. Zijn er plaatsen in je buurt of straat waar je liever niet komt of vermijdt? Duid deze aan met een X.
  7. Schrijf op je stickers de naam van iemand die je minder goed kent (kennissen, bakker, verkopers,…) in jouw straat. Vraag – indien mogelijk – aan deze persoon welke plaatsen hij/zij belangrijk vindt in je buurt of straat. Kleef je stickers met zijn/haar naam op deze plaatsen.
  8. Schrijf op je stickers de naam van iemand die niet in je straat maar wel in je buurt woont. Kleef je stickers met zijn/haar naam op de plaatsen die hij/zij belangrijk vindt in je buurt of straat.
  9. Zijn er plaatsen die je samen met de stad wil veranderen in je buurt of straat? Kleef op die plaatsen een ster (in je eigen kleur) en schrijf erbij wat je zou veranderen.
  10. Zijn er plaatsen die je samen met de stad wil versterken: plaatsen waar het al goed gaat maar die nog wat extra aandacht verdienen en waarvoor jij een idee hebt? Kleef op die plaatsen een lampje (in je eigen kleur).

tips voor de begeleider(s)

Richtvragen nagesprek
1. Wat vonden jullie van deze workshop?
2. Kennen jullie je straat allemaal op dezelfde manier, of zijn er plaatsen die sommige deelnemers goed en andere nauwelijks kennen?
3. Zijn er plaatsen in je straat waarover jullie iets nieuws hebben bijgeleerd?
4. Zijn er plaatsen die je nog niet kende en graag wil leren kennen?
5. Wil je nog iets vertellen naar aanleiding van deze workshop?

beeld- en werkmateriaal

stickers2 C:UsersLectorDesktopleefstraten-kozijntjesstraat Layout1 (1) stickers 1