Door kalkpapier te bevestigen over een foto van een voor kinderen belangrijke plek in de buurt, kunnen ze hierop hun eigen voorstellen verbeelden voor verbetering van die plek.
Deelnemers verbeelden via kalktekeningen mogelijke voorstellen om kwaliteiten van een plek in de buurt te versterken of bepaalde tekorten van een plek in de buurt weg te werken. Deze activiteit bouw idealiter voort op materiaal uit activiteiten bij de fase(s) kijken en onderzoeken, en uitwisselen en ordenen. Deze activiteit is ook ideaal om samen met een planner te doen.


stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


verbeelden en experimenteren


casus Dampoort, casus Lokeren, casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

veel

vanaf deze leeftijd

7 j.

gemiddelde duur

lang (>60minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • uitgeprinte foto’s (formaat A5, A4 of A3): Probeer hiervoor met foto’s te werken van plaatsen die kinderen zelf aangegeven hebben als belangrijk in hun buurt, of waarrond ze zelf willen werken. De fiches bij de fases Kijken en Onderzoeken, en Uitwisselen en Ordenen kunnen daarvoor inspireren.
 • Kalkpapier op zelfde formaat van de foto’s
 • Stiften
 • Plakband
 • Eventueel een fototoestel en dictafoon om (tussentijdse) resultaten vast te leggen, en het gesprek achteraf nog eens te kunnen beluisteren

werkwijze

 1. Toon alle foto’s en laat iedere deelnemer één foto kiezen van een plaats waarover hij/zij wil nadenken.
 2. Indien je eerder al kwaliteiten en tekorten rond de plekken op de foto’s verzamelde bij kinderen (zie fiches Kijken en Onderzoeken, en Uitwisselen en Ordenen) dan kan je die ook meegeven aan de deelnemers. Zoniet, dan kan je nog een kort groepsgesprek hebben over de ervaren kwaliteiten en tekorten van de gekozen plekken.
 3. Iedere deelnemer kiest één kwaliteit of tekort waarmee hij/zij denkt aan de slag te kunnen gaan op hun foto.
 4. Alle deelnemers hebben nu een foto van een plaats en een thema (kwaliteit of tekort) waarmee ze aan de slag willen gaan.
 5. Iedere deelnemer neemt een potlood. Laat iedereen een vel kalkpapier bevestigen aan de foto met plakband.
 6. Iedere deelnemer tekent een suggestie op het kalkpapier:
  – Deze suggestie kan een kwaliteit versterken
  – Deze suggestie kan een tekort wegwerken.
 7. Deelnemers mogen meerdere ideeën uitwerken.
 8. Voor de zichtbaarheid worden de potloodlijnen overgetekend met een zwarte stift.
 9. Alle kalktekeningen worden in grote groep besproken via een nagesprek
 10. Je kan ook meerdere ideeën laten combineren door de verschillende kalkvellen over elkaar te leggen. Daarbij kan je volgende vragen stellen:
 • Wat vinden jullie van deze combinatie?
 • Welke ideeën passen goed samen, welke ideeën passen minder goed samen?
 • Zijn er meerdere combinaties mogelijk? Je mag deze groepjes transparanten op verschillende foto’s leggen, zodat jullie ze goed kunnen beoordelen.
 • Welke combinatie vinden jullie de beste oplossing?
 • Dus jullie vinden deze oplossing de beste. Hoe zouden de mensen deze ‘nieuwe’ plek gaan gebruiken denken jullie?

Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen met het bestaand gebruik

 

tips voor de begeleider(s)

 1. Wat vonden jullie van deze workshop?
 2. Wie wil zijn tekening voorstellen en vertellen welk idee hij/zij heeft om een kwaliteit te versterken of een tekort weg te werken.
 3. Vinden anderen dit ook een goede suggestie?
 4. Zijn er ideeën op dezelfde plaats die gecombineerd kunnen worden?
 5. Wil je nog niets vertellen naar aanleiding van deze workshop?

beeld- en werkmateriaal

kalktekeningen4 kalktekeningen2 kalktekeningen3