Uitwisselen over hoe (plekken in) een buurt beleefd wordt door op een kaart plekken te verbinden met steekwoorden die beleving en gebruik van verschillende plekken kunnen beschrijven.
-Plaatsen in de wijk leren kennen
-Associaties maken met plaatsen in de wijk
-Van elkaar te weten komen hoe anderen plaatsen in de buurt beleven of wat ze er weten zijn


stadsvernieuwing, stadseducatie


uitwisselen en ordenen


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

veel

vanaf deze leeftijd

8 j.

gemiddelde duur

kort (<30 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op een pleintje

benodigde materialen

 • een set belevingstegels (kleine papieren of kartonnen tegeltjes waarop telkens een stukje (woord, citaat, kwaliteit, omschrijving, …) uit eerder verzameld belevingsmateriaal staat (zie bvb de tegels uit onze case in Dampoort bij ‘beeld- en werkmateriaal’) OF maak je eigen belevingstegels aan de hand van het belevingsmateriaal dat je verzamelde in je eigen workshops (link: mental maps, orthofoto, belevingskaart).
 • 1 of meerdere belevingskaarten (zie tool Belevingskaart in Kids-gids) OF een ander groot bord met een kaart, plattegrond of orthofoto van de wijk.

werkwijze

 • STAP 1:
  Print en knip vooraf de belevingstegels.
 • STAP 2:
  Maak groepjes van max. ongeveer 6 personen.  Leg per groepje de belevingskaart op een vlakke ondergrond.
 • STAP 3:
  Verdeel te tegels onder alle deelnemers, zodat iedereen een stapeltje heeft.
 • STAP 4:
  Laat elke deelnemer zijn of haar favoriete plaats in de wijk kiezen en aanduiden.
 • STAP 5:
  Verbind nu de plaats van kind 1 met die van kind 2, die van kind 2 met die van kind 3 enz. Om de plaatsen te verbinden leg je een zelfgekozen weg af door tegels aaneensluitend op de belevingskaart te leggen. De bedoeling is dat je enkel tegels gebruikt die een link hebben met de plek waar je ze legt.
 • STAP 6:
  Laat iedere deelnemer elk om beurt een tegel leggen. Als de deelnemer geen gepaste tegel heeft mag die passen.

tips voor de begeleider(s)

 • Hou enkele tegels opzij, zodat de deelnemers op een zelfgekozen moment een aantal tegels kunnen ruilen wanneer ze het gevoel hebben dat ze met hun tegels niet verder kunnen.
 • Ga met elkaar in dialoog! Waarom past die tegel daar wel of niet? Wie vind dat een drukke straat? Of valt dat best mee?

beeld- en werkmateriaal

evaluatie en reflectie

Welke reflecties maakten we zelf al op deze activiteiten? Welke kregen we van deelnemers? / externe begeleiders?

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2