In deze workshop gaan we aan de hand van schilderijen op zoek naar verschillende sferen die in de buurt voorkomen.
Op nieuwe manieren naar de eigen buurt leren kijken door op zoek te gaan naar plaatsen die zelfde sfeer uitdrukken als een schilderij.


stadsvernieuwing, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken


casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

veel

vanaf deze leeftijd

7 j.

gemiddelde duur

lang (>60minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op het terrein, op straat, in de buurt

benodigde materialen

– Schilderijen (zie bijlage) printen op postkaartformaat

– plattegrond buurt printen op A1 formaat en kleven op isomoplaat

– satéstokjes

– plakband

– fototoestel op smartphone per deelnemer (of per duo)

werkwijze

1. Leg alle schilderijen open zodat alle deelnemers ze kunnen zien. Geef daarbij de volgende instructies:
– Kies elk een schilderij dat je aanspreekt.
– Vertel aan de rest van de groep waarom je dit schilderij koos. (Mogelijke bijvragen: Wat zie je op het schilderij?; Aan wat doet het jou denken?
2. Ga nu met je schilderij de buurt in en fotografeer een plaats of enkele plaatsen in de straat die je doen denken aan het schilderij. Spreek een duidelijk tijdstip af om opnieuw te verzamelen om de resultaten te bespreken.
3. (Als alle deelnemers terug samen zijn.)
– Er ligt een plattegrond van de buurt op tafel. Je krijgt elk een satéstokje om je schilderij aan te plakken.
– Prik dit op de plattegrond  van de straat op de plek waar je een foto nam.
– Welke plaatsen in de straat fotografeerde je? Hoe ben je daarbij tewerk gegaan? Waarom deed je dit en waarom deed het je denken aan je schilderij?
– Zien jullie gelijkenissen of verschillen in jullie fotokeuze?
– Zijn er verder nog zaken opgevallen over de straat?

tips voor de begeleider(s)

Als begeleider start je met een basisopdracht en laat je de deelnemers zelf op pad gaan met hun fototoestel. Je spreekt een tijdstip af waarop iedereen terug komt om in een groepsdialoog de resultaten te bespreken.
Loop gedurende de activiteit rond in de straat. Neem zelf ook notities

Richtvragen nagesprek
1. Wat vonden jullie van deze activiteit?
2. Wie heeft er al eens eerder met een schilderij in de buurt rondgelopen?
3. Herken je dingen die anderen over hun schilderij, foto en plaats in de buurt vertelden? Of ben je het met bepaalde dingen niet eens?
4. Wie heeft er door de andere foto’s en verhalen nieuwe plaatsen in de buurt leren kennen?
5. Wie heeft er plaatsen in de buurt op een andere manier leren kennen?

beeld- en werkmateriaal