Op een speelse manier leren deelnemers nieuwe plaatsen in de wijk kennen of nieuwe betekenissen van gekende plaatsen, waardoor ze bij het begin van een planningsproces een brede verkenning van de wijk krijgen.
- Een belevingskaart (zie tool Belevingskaart in boek) of andere plattegrond van een buurt verkennen
- Verschillende omschrijvingen van verschillende plaatsen in de wijk leren kennen
- Nieuwe plekken ontdekken in de wijk


stadsvernieuwing, stadseducatie


kijken en onderzoeken


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

geen

vanaf deze leeftijd

6 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op straat, in de buurt

benodigde materialen

 • 2 Belevingskaarten of andere grote plattegronden van de buurt
 • Eén GSM of walkietalkie per groep

werkwijze

 • STAP 1:
  Verdeel de groep in twee groepen. Elke groep mag een locatie op de belevingskaart kiezen, die de andere groep moet proberen te raden.
 • STAP 2:
  Je kan het spel gewoon op de kaart spelen, of je kan de wijk in trekken en er eerst iets gaan verstoppen. Geef elk team dan eerst een 20-tal minuten de tijd om op de gekozen plek iets te gaan verbergen. Maak afspraken over het startuur en startlocatie van de zoekopdracht!
 • STAP 3:
  Elke groep mag om beurt 1 ja-nee vraag stellen aan de andere groep. Bijvoorbeeld: Is het een park? Is er een school in de buurt? Rijdt er een bus voorbij? …? De andere groep mag enkel met ja of nee antwoorden. Het is dus kwestie van goede vragen te stellen.
 • STAP 4:
  Als je het spel in de wijk speelt, werk je best met walkies talkies of een GSM per groep waar ze telkens een bericht naar kunnen sturen. Na elk antwoord dat je krijgt zou je er met je groep voor kunnen kiezen al een stukje te wandelen in wat je denkt dat de goede richting is. Wie het eerst het verstopte voorwerp vindt op de juiste locatie is immers gewonnen!
 • STAP 5:
  De belevingskaart kan een belangrijk hulpmiddel zijn om zich in de wijk te oriënteren, maar ook om goede vragen te stellen die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste plek!

tips voor de begeleider(s)

 • De belevingskaart kan een belangrijk hulpmiddel zijn om zich in de wijk te oriënteren, maar ook om goede vragen te stellen die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste plek!
 • Zorg er bij jonge kinderen voor dat elk team vergezeld is van een begeleider om de zoektocht in goede banen te leiden.

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2