Deelnemers brainstormen over welke ontplooiingskansen een bepaalde omgeving zou moeten bieden en welke ruimtelijke condities nodig zijn om deze activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Ze visualiseren dit in een tekening.
- Nadenken over mogelijke kwaliteiten van stedelijke ruimtes
- Een eigen visie over ontplooiingskansen in de buurt en ruimtelijke randvoorwaarden formuleren &delen
- Uitwisselen met anderen over wat belangrijke kwaliteiten zijn in stedelijke ruimtes


stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, stadseducatie


kijken en onderzoeken


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

weinig

vanaf deze leeftijd

6 j.

gemiddelde duur

kort (<30 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal, op een pleintje

benodigde materialen

 • Zorg eventueel voor een set belevingstegels. Belevingstegels zijn zeshoekige kartonnen fiches (ca 4cm) met steekwoorden, zinnen en begrippen die belevingen van (plekken in) de wijk omschrijven. Je vindt een afbeelding van enkele belevingstegels uit ons eigen traject in de dampoortwijk bij ‘beeld- en werkmateriaal’, maar je kan natuurlijk ook je eigen set belevingstegels maken. Ga daarvoor terug naar opnames van vorige workshops rond beleving van de wijk (bv orthofoto, mental maps, belevingskaart, …(linken naar andere werkvormen))
 • Wit papier (A3)
 • Stiften of andere tekenmateriaal
 • Eventueel een dictafoontje om te registreren wat er gezegd wordt en dit achteraf te herbeluisteren

werkwijze

 • STAP 1:
  Wat moeten kinderen (of tieners) volgens jou kunnen doen in deze omgeving?
 • STAP 2:
  Wat is voor jou de ideale plek om deze activiteit te doen / de ideale straat of straat om in te wonen / de ideale …? (Kies een categorie, of laat de kinderen zelf een categorie kiezen waar ze over willen fantaseren)
 • STAP 3:
  Kies 10 belevingstegels die iets zeggen over jouw ideale plek. Of indien er geen belevingstegels zijn: laat hen zelf een aantal kwaliteiten formuleren.
 • STAP 4:
  Maak een tekening van deze ideale plek en stel ze aan elkaar voor

tips voor de begeleider(s)

 • Fantaseren mag! Het maakt in een eerste fase niet uit of de ideale plek realiseerbaar is (waarschijnlijk niet?)
 • Je kan wel vragen: wat is er nodig of wat kan er gebeuren om met een bestaande plek een stapje dichter richting ‘de ideale plek’ te gaan.
 • Wat zijn de ‘kernkwaliteiten’ van de ideale plek? Wat zou er allemaal veranderen voor de mensen die die plek gebruiken?

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2