23 augustus 2016

Plannings- en ontwerpproces met kindvriendelijke ambities: een flexibel methodologisch kader in 5 fases

Vaak trekken planners en ontwerpers zich nog terug voor het maken van deze beslissingen, nadat ze vanuit veel invalshoeken ideeën en input verzameld hebben. Vanuit onze visie, is het wenselijk om stedelijke burgers, dus ook kinderen en tieners, explicieter te betrekken in de deze beslissingsmomenten. Om hier meer aandacht voor te geven, benoemden we drie tussenstappen in het plannings- en ontwerpproces.

De analysefase noemen we nu 'Kijken en Onderzoeken'. Om naar een volgende fase te gaan moet men de verzamelde informatie eerst 'Uitwisselen en Ordenen' en een samenvatting maken die kan meegenomen worden naar de volgende fase. De visievorming noemen we nu 'Verbeelden en Experimenteren'. De verschillende toekomst-scenarios die uit deze fase voort komen, moeten we vervolgens 'Toetsen en Selecteren'. Uiteindelijk komen we in de uitvoeringsfase tot een plan of ontwerp van waaruit we gaan 'Tussenkomen en presenteren'. Die tussenkomst hoeft overigens niet altijd een strikt ruimtelijke ingreep te zijn. Soms kunnen nieuwe noden gedetecteerd worden en wordt er vaak weer richting gegeven aan nieuwe vragen die men wil bekijken en onderzoeken. Op die manier maken we de spiraal rond.

Beschrijvingen, ervaringen en verhalen over de straat/buurt/wijk/stad verzamelen. Verschillende betekenissen en perspectieven bloot leggen.
Beschrijvingen, verhalen, betekenissen, perspectieven op de straat/buurt/wijk/stad uitwisselen. Het materiaal ordenen in kwaliteiten en tekorten.
Ideeën genereren om met de kwaliteiten en tekorten van de straat/buurt/wijk/stad aan de slag te gaan.
Toekomstscenario’s toetsen aan de drie soorten ontplooiingskansen van het stedelijk burgerschap.
Het stedelijk burgerschap van kinderen en jongeren ondersteunen door tussen te komen in de straat/buurt/wijk/stad door iets te tonen, te bouwen of the organiseren.