Samen met kinderen en tieners analyses, voorstellen en ervaringen bundelen in brochure om publiek en beleidsdebat te beïnvloeden.
Samen met kinderen en tieners analyses, voorstellen en ervaringen bundelen in brochure om publiek en beleidsdebat te beïnvloeden.


stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


tussenkomen en presenteren


casus Lokeren

inschatting voorbereidingstijd

weinig

vanaf deze leeftijd

8 j.

gemiddelde duur

lang (>60minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • Een PC
 • Verslagen, foto’s, citaten, enz uit voorgaande activiteiten met kinderen of tiener

werkwijze

 • STAP 1:
  Samen met tieners werd een selectie gemaakt van analyses en voorstellen die voortkwamen uit eerdere workshops rond de fasen Kijken & Onderzoeken, Uitwisselen & Ordenen en Verbeelden & Experimenteren. Deze werden beknopt verwerkt in een boekje. In de publicatie werden acht plaatsen in Lokeren besproken. Het boekje werd samen met de tieners ontworpen en gemaakt, en er werd samen met hen besproken wat het doel ervan was.
 • STAP 2:
  De onderzoekers en vrijwilligers trokken met dit boekje naar een lezing in Lokeren over sociaalruimtelijke planning (in het kader van een lezingenreeks van Vormingplus), waaraan ook een debat met lokale politici (schepen van ruimtelijke ordening en een politicus van de oppositie) gekoppeld werd.
  Horizon ‘kaapte’ het debat net voor het einde en stelde Thuis in onze stad voor. Na een heel debat over hoogdrempelige participatiemechanismen (vb. hoorzittingen) en over grootschalige stadsvernieuwingsprojecten (aanleg van nieuwe woonwijken op oude fabriekssites) bood de publicatie een frisse, jonge en heel andere blik op participatie en op ruimtelijke planning.
 • STAP 3:
  Via deze publicatie werd het perspectief van een kwetsbare groep jongeren ingebracht in de discussies op de vorming rond stadsplanning. Het boekje werd niet gepresenteerd als eindproduct of als de mening van de tieners van Horizon. Wel vormden de acht suggesties een kans om de discussie over het (samen)leven in de stad te openen en te verdiepen.

tips voor de begeleider(s)

 • Betrek kinderen en tieners actief in de redactie van de brochure en maak hen ook duidelijk wat er zal mee gedaan worden, aan wie het zal gepresenteerd worden en welke reacties er komen op hun input.
 • De brochure is niet enkel een product of doel op zich, maar een middel om de blik van kinderen en tieners in en over de stad zichtbaar te maken en actief in het publieke debat te brengen.

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2