In deze workshop tekent de deelnemer de buurt zoals hij/zij die kent, gebruikt en beleeft.
Deelnemers tekenen de straat of buurt zoals zij deze beleven en gebruiken.
Mental maps kunnen ook gebruikt worden om deelnemers elkaars gebruik en beleving van een omgeving te leren kennen en hierover in dialoog te gaan.


stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, stadseducatie, stedelijke transitietrajecten


kijken en onderzoeken, uitwisselen en ordenen


casus Dampoort, casus Gentbrugge, casus Lokeren, casus Leefstraten Gent

inschatting voorbereidingstijd

geen

vanaf deze leeftijd

5 j.

gemiddelde duur

gemiddeld (30 - 60 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

  • potloden of stiften
  • blanco A3-vellen

werkwijze

1. Kennen jullie een vriend(in), familielid of kennis die nog nooit in jullie buurt is geweest? Voor die persoon gaan jullie een tekening maken over de buurt. Via de tekening leg je uit hoe je buurt is en wat je er allemaal kan doen.
Je mag zelf kiezen hoe je dit tekent. Je kan beginnen bij een plaats in de buurt die je goed kent (bijvoorbeeld je eigen huis).
Het is ok als bepaalde plaatsen uit je buurt er niet op staan. Of als er dingen opstaan die al wat verder liggen dan je eigen buurt.
2. Duid op je kaart plaatsen aan die je goed kent of waar je graag komt.
Waarom ken je deze plaatsen goed of kom je er graag?
3. Zijn er plekken of delen in je buurt waar je niet vaak komt? Duid deze op een andere manier aan op je kaart (bv in een andere kleur).
Hoe komt het dat je daar niet vaak komt?
4. Denk ook eens aan routes die je vaak neemt. Langs waar ga je dan en wat kom je allemaal tegen?
Teken gerust stukken die niet tot je buurt behoren.
5. Wat zou je nog meer vertellen over je buurt? Kan je dit ook op je blad tekenen?

 

Richtvragen nagesprek:
1. Wat vonden jullie van deze activiteit? Vonden jullie het moeilijk om je buurt te tekenen?
2. Wie wil er zijn volledige tekening voorstellen aan de groep?
3. Als jullie de andere tekeningen en verhalen horen, zien jullie gelijkenissen of verschillen?
4. Wie heeft er door de andere tekeningen en verhalen nieuwe  plaatsen in de buurt leren kennen?
5. Wie heeft er plaatsen op een andere manier leren kennen?

tips voor de begeleider(s)

Als begeleider gids je de deelnemers met richtvragen doorheen de workshop. Je stelt elke vraag apart, laat de deelnemers de informatie op hun A3-blad tekenen en voorziet ook tijd voor groepsdialoog.
Neem zelf ook notities.

Mental mapping kan op verschillende manieren aangepakt worden: de kaarten kunnen getekend worden door de respondent of door de onderzoeker op basis van instructies door de respondent, kunnen individueel of in groep gemaakt worden, kunnen op een blanco blad getekend worden of aan de hand van een bestaande, meer of minder gedetailleerde plattegrond.

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

Mental mapping is een onderzoekstechniek die uit de omgevingspsychologie komt en later vooral uitgewerkt werd vanuit de sociale geografie.
Een kaart is een grafische weergave van een bepaalde ruimtelijke eenheid. Niemand is in staat om een perfect geografisch representatieve kaart
te tekenen. Een mentale kaart is dan een representatie van de manier waarop mensen alledaagse schema’s ontwikkelen van hun sociale en ruimtelijke omgeving en is op die manier sterk gebonden aan de individuele en collectieve beleving en betekenissen die mensen hechten aan deze omgeving.

 

De Visscher, S. (2008). De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kinderen. Gent: Academia Press.

De Visscher, S., De Brauwere, G., & Verschelden, G. (2013). Stadswijk in verandering. Lezen tussen stenen en mensen. Gent: Academia Press.