Op een speelse manier leren deelnemers uiteenlopende plaatsen in de buurt kennen, waardoor ze bij het begin van een planningsproces een brede verkenning van de wijk krijgen. Deze activiteit is geschikt om gedurende een volledig jaar te laten doorlopen met 1 groep.
- De wijk gebruiken als actieterrein
- Nieuwe plaatsen en elementen ontdekken in de wijk
- De wijk beter leren kennen en waarderen


stadsvernieuwing, stadsontwikkeling, stadseducatie


kijken en onderzoeken


casus Dampoort

inschatting voorbereidingstijd

geen

vanaf deze leeftijd

6 j.

gemiddelde duur

kort (<30 minuten)

bruikbaar op volgende locatie(s)

klas, lokaal

benodigde materialen

 • Digitale versie van een Belevingskaart  (zie tool Belevingskaart in gids) of een andere digitale eenvoudige plattegrond van de buurt
 • PC
 • Projector
 • Groot papier ((bijvoorbeeld witte  papieren tafelrol)
 • Stiften in verschillende kleuren
 • (half)verduisterde ruimte

werkwijze

 • STAP 1:
  Stel op regelmatige momenten doorheen het schooljaar of werkingsjaar van je vereniging de vraag “waar ben je individueel of met je klas / groep in de wijk geweest?”
 • STAP 2:
  Teken de contouren van de wijk waar jullie als groep al geweest zijn over op het groot papier met behulp van een projectie van de belevingskaart.
 • STAP 3:
  Gebruik op ieder moment een andere kleur, zodat je nadien nog kan zien hoe de kaart “gegroeid” is. In de loop van het werkjaar / schooljaar wordt de kaart op de muur steeds groter en gedetailleerder.
 • STAP 4:
  Bespreek ook de ‘blinde vlekken’: die plaatsen waar jullie niet komen. Waarom zijn jullie daar nog niet geweest? Op welke manier zouden jullie die plek/omgeving kunnen verkennen?

tips voor de begeleider(s)

 • Je kan de belevingskaart of plattegrond laten overtekenen, maar je kan de deelnemers ook dingen laten tekenen en aanvullen die niet op de belevingskaart of plattegrond staan. Gebieden die buiten de belevingskaart vallen bijvoorbeeld, of elementen die ze gezien hebben en die er niet op staan
 • Geef ruimte aan de eigen beleving van de deelnemers: laat ze tekenen of schrijven hoe die plek voor hen is.
 • Wat er op de tekening terecht komt hoeft geen consensus te zijn, maar mag de rijkdom van de verschillen in beleving weergeven.

beeld- en werkmateriaal

bronnen en inspiratie

 • bron 1
 • bron 2